Skapa en prislista

 • I denna artikeln kommer vi gå igenom hur man sätter upp prislistor. Dessa prislistor används för att lägga olika priser för olika kundkategorier. Vi kan exempelvis välja att sätta ett högre pris på en vara för en privatkund och lägre pris för en företagskund osv. Vi kommer även skapa en kundkategori och koppla vår prislista till vår kundkategori. 

  Funktionen “Prislistor” ingår i paketen Growth och Professional

  Steg 1 - Skapa en prislista

  iw0IhTT0c8xp2vuquH2mxY8FyPCKHt8tCw.png

  Vi börjar med att skapa en prislista:
  Sortiment -> Sortimentinställningar -> scrolla ned tills du ser rubriken “Prislistor” -> Klicka på knappen “Ny prislista” (se bild) och namnge prislistan exempelvis “företagskunder” -> Spara

  Nu borde vi ha två prislistor tillgängliga. Ett för kunder och ett för företagskunder. 

  Steg 2 - Redigera valfri vara

  xw6Kc9PwoVl0QS1C6ZKRsK-LRbJAwXsjJg.png

  Nu har vi skapat en prislista till “Företagskunder” och ska lägga ett pris på denna prislistan. För att göra detta måste vi leta upp en valfri vara och fylla i priset för företagskunder. 

  Vi börja med att leta upp en valfri vara:

  Sortiment -> Varor -> sök på valfri vara -> redigera varan (se bild)

  Steg 3 - Sätt pris på prislistan

  bS-IIuyfFe-IeglRtUKTlQOlSiZCrI9N5Q.png

  Nu ska vi prissätta den specifika artikeln (kom ihåg: en vara kan ha flera artiklar/varianter)

  Detta kan vi göra genom dessa steg:

  Du borde befinna dig i en vara -> scrolla längst ned till du ser rubriken “artiklar” -> klicka återigen på redigerar-knappen längst till höger -> Fönstret “artikelinformation” öppnas nu upp -> scrolla längst ned till du ser prislistorna “Företagskunder” och “Kundpris” -> fyll i din önskade pris (se bild) -> Spara

  Steg 4 - Skapa kundkategori

  qyl1cLZHZGu2jcM6C0pZGg7mus-_YsiYIQ.png

  Kundregister -> kundinställningar -> klicka på knappen “Skapa ny kundkategori” (se bild ovanför) ->

  mXeGgEQdYKtoyJ1T7tKkw4ttMRfdKggKFA.png

  Fönstret “ny kundkategori” öppnas upp och här är det viktigt att du väljer rätt prislista. I vårt fall väljer vi prislistan “företagskunder” och spara. Nu kommer denna prislista vara kopplade till alla företagskunder. 

  Steg 5 - Resultat i butiken 

  GVX1zEen5_XVlUVvccZG8I4Op-qlclPp6w.png

  Vi har nu två olika prislistor kopplade till två olika kundkategori. Bilden ovanför visar kundpriset (icke inloggade kunder)

  mbczYAJ9MElPQnf7vcHZq2aYsik4ps0iqw.png

  Nu loggar vi in i butiken med en profil som är med i kundkategorin “Företagskund”. Denna kundkategorin är kopplad med prislistan “Företagskunder”. Vi ser att priset har justerats efter priset vi har angett i prislistan. 

  Tips! Du kan skapa många olika prislistor för olika kundkategorier. 

 • Fick du svar på din fråga?