Uppsägning

  • Vi fakturerar för våra tjänster som standard kvartalsvis (det går att begära om månadsvis, halvår eller fakturering per år). Enligt våra avtalsvillkor är det en månads uppsägningstid som gäller innan prenumerationsperioden löper ut. Länken till våra avtalsvillkor hittar du här https://www.nordiskehandel.se/avtalsvillkor

  • Fick du svar på din fråga?